Jövőnk a gyermek

Párbeszéd és dimenzióváltás a népességgyarapodáshoz

„Az édesanyákat tisztelni és becsülni kell” Orbán Viktor


 

2018. május 25-én az Összefogás a Gyermek- és Családbarát Magyarországért Szakértői Műhely konferenciát szervez.


 

A konferencia célja: Az Összefogás a Gyermek és Családbarát Magyarországért Szakértői Műhely javaslatainak bemutatása a népesedési helyzet megoldásaira.
Szakmai tartalom: 
hozzájárulása népességfogyás megállítására kidolgozott intézkedések bővítéséhez, a Szakértői Műhely által kidolgozott gyors beavatkozási tervvel, és a népesedési fordulathoz szükséges középtávú beavatkozási programokkal, egy konszenzuson alapuló, szemléletváltásteredményező szakmai párbeszédhez.

A konferencia tervezett felépítése:

Plenáris ülés:

  • Vezető politikusok mondják el gondolataikat Magyarország népesedési jövőjéről, a tervezett intézkedések fő irányairól és dilemmáiról.
  • Ezt követően az „Összefogás a Gyermek és Családbarát Magyarországért szakértői műhely” vezetője bemutatja a megoldási javaslatokat.
Szekció ülések:
  • Részletes bemutatásra kerül a Szakértői Műhely több mint száz önkéntesének széles körű szakmaközi egyeztetéssel kidolgozott helyzetértékelése és beavatkozási javaslatai.
  • A két szekció a népesedési válság több fontos témakörét dolgozza föl egy új megközelítésben. Az előadásokat a párbeszéd elősegítéséhez opponensi vélemények, felkért szakértői hozzászólások árnyalják, amit a résztvevők észrevételei követnek.

A tanácskozás folyamán modern szavazógépet alkalmazunk, hogy rendszeresen kikérjük a résztvevők véleményét a megvitatott kérdésekről.

Művészeti tartalom: a konferencia a témakörhöz illeszkedő zenei és képzőművészeti alkotásokat is megjelenít, hogy támogassa az intellektuális tartalom átélhetőségét.

A konferencia regisztrációja hamarosan indul.

A rendezvény sajtónyilvános.

Tervezett létszám 150 fő