Bár a népesedési krízis 50 éve egyre súlyosabb helyzetbe sodorja az országot, mindmáig nem kapott kellő figyelmet ez a kérdés.
Van Roma-, Energetikai-, Digitális-, Exportfejlesztési-, Gyermekvédelmi-, Digitális Oktatási, stb. stratégiánk, de kormányazati népesedési stratégiánk a mai napig nem készült.

 

Számos oka lehet ennek, amelyek közül itt most csak egyet mutatunk be: a probléma szerteágazó összefüggésrendszerét. A gyermekek születését számtalan tényező befolyásolja, amelyek közül a szakirodalom csak néhányal foglalkozott eddig. Mivel nem sikerült teljes körűen feltárni a befolyásoló tényezőjet, így a sikeres beavatkozás esélye sem volt meg, ahogy azt láttuk.  
 

   
 

"A szakadék szélén" c. könyv megjelenését követően, 2016. január óta, a Barankovics István Alapítvány támogatásával, megindult egy konferencia és workshop sorozat a kihívás multidiszciplináris feldolgozására. A folyamatban eddig több mint 500 önkéntes szakértő vett részt.
A Sapientia Egyetemen 2016. májusig 3 rendezvényt tartottunk, ahol esetenként 80-120 szakértő segítségével megvizsgáltuk a születések számát befolyásoló tényezőket. Az egyes alkalmakon  4-4 témakörre bontva 12 témavezető és 12 tréner segítségével feldolgoztuk a felmerülő szempontokat, így az életszakaszokat, a közösségek és a gazdaság működését, befolyását. A témák feldolgozása nyomán tanulmányok tucatjai születtek az egyes résztémák befolyásáról, amelyet egy előzetesen kiadott munka-algoritmus segítségével készítettek el szakértőink.  
 

  

2016. júniusától a Család, Ifjúság és Népesedéskutató Intézetben folytattuk a munkát, az Intézet megszűnéséig, ahol az elkészült tanulmányokat, munkaanyagokat prezentálták az alkotók. A feldolgozott szakterületek három nagy témaegységbe rendezve mutattak potenciális beavatkozási lehetőségeket: a személyiség és közösségfejlesztés valamint a gazdaság területén. A három nagy terület 22 altémára, megközelítésre bomlott, amelyek feldogozását 2017-től az megszűnéséig az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben, majd az Országos Tisztiorvosi Hivatalban folytattuk. A részterületek a következő ábrán láthatók. 


 


Ebben a folyamatban az Összefogás a Gyermek és Családbarát Magyaroroszágért Szakértői Műhely önkénteseivel megkezdtünk egy lehetséges Népesedési stratégia kidolgozásának előkészületeit. Javaslataink mindezidáig nem hoztuk nyilvánosságra, mert szerettük volna elkerülni a hiszterizált közéleti támadásokat. Az elkészült tanulmányokat belső körben, a sajtó nyilvánosságot kizárva vitattuk és fejlesztettük, majd személyes tárgyalásokat folytatva továbbítottuk a szaktárcák vezetőinek.
Javaslataink közül számos találkozott a kormányzati tényezők nézőpontjával, és már beépült a törvénykezési folyamatokba.